เว็บทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน             ระบบขอเอกสารออนไลน์ ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง
    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2563
    นักศึกษาสามารถชำระเงินโดยไม่มีค่าปรับ ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน