สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน
    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่่ 19 พฤศจิกายน 2560
    เริ่มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยไม่มีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
    ชำระเงินมีค่าปรับที่แผนกงานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 - 26 มกราคม 2560 มีปัญหากรุณาติดต่อที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล ,งานบริหารวิชาการและวิจัย
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน