สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน
    นักศึกษาดูผลการเรียนได้ 30 มีนาคม 2561
    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านธนาคาร ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2560 ได้ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561
    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์งานทะเบียน และชำระเงินที่งานการเงิน ได้แล้วค่ะ
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน